HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Tinnituskurs for unge

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Tinnitus mestringskurs for unge er et kurs over to helgesamlinger. Kurset går fra fredag til søndag, med spennende og lærerike foredrag og gruppearbeid. Kurs, overnatting, god mat og spennende aktiviteter på kvelden er inkludert i kurset. Første kurs, første samling går av stabelen 8.-10. februar 2019 med andre samling 22.-24. mars 2019 på Thon Hotel Vettre i Asker. Samlingene på kurset må ses i sammenheng og det er ikke mulighet for å kun delta på ene samlingen.

Gjennom kurset vil deltakerne lære hvordan de kan få en bedre hverdag med tinnitusplagene sine. Det blir spennende temaer som Hva er tinnitus?, Hvilken rolle spiller tankene mine? og Finnes det hjelpemidler?. I løpet av kurset skal deltakerne utvikle en digital fortelling eller film om hvordan hverdagen med tinnitus er. Det jobbes med å få inn en spennende foredragsholder og inspirasjonskilde, som selv har kjent utfordringene på kroppen og som har erfaring med å lage digitale fortellinger og filmer.

På kvelden planlegges det spennende aktiviteter og god mat. Kanskje blir det en tur på bowling?

Praktisk info

  • Kursdato: 8. – 10 februar 2019 (første samling) og 22. – 24. mars 2019 (andre samling)
  • Sted: Thon Hotel Vettre i Asker
  • Pris: Gratis deltakelse og opphold, reise dekkes etter billigste reisemåte

Bakgrunn
Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen som setter fokus på tinnitus (øresus) hos unge i alderen 15 – 19 år. Prosjektet er treårig og har som målsetting å utarbeide et gruppetilbud til unge med tinnitus. Gjennom å utvikle og tilby mestringskurs, rustes unge med tinnitus til å mestre hverdagen bedre. Prosjektet varer frem til august 2021 og har til sammen 4 kurs á 2 samlinger i 2019 og 2020.

De siste årene har både unge og eldre stått frem i media og fortalt om sine tinnitusplager og hvordan de lever med disse. Det er vanskelig å vite eksakt hvor mange unge som opplever tinnitus. Folkehelseinstituttet (2015) anslår at ca 15% av den norske befolkningen har tinnitus i en eller annen grad. Tinnituslyden i seg selv beskrives ofte som plagsom, og mange kan få følgeplager som søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, slitenhet/utbrenthet, depresjon og angst, og kan derfor oppleve en generell redusert livskvalitet

For voksne over 18 år er det i dag utarbeidet flere behandlingstilbud for tinnitus, både som gruppetilbud og individuell behandling. På HLF Briskeby har vi lang erfaring med tinnitus rehabilitering for voksne. For ungdomfinnes det i dag ikke et tilsvarende tilbud. Det eksisterer riktignok enkelte audiopedagoger og leger som har spesialisert seg på bahndling av barn og unge med tinnitus, men disse er spredte og ofte vanskelige å finne frem til. Et behandlingstilbud i gruppe til unge med tinnitus finnes ikke.

Målsettingen for prosjektet er utarbeidelse av et gruppetilbud for ungdom med tinnitus. Deltakerne skal gjennom prosjektets kurs rustes til å oppleve tinnitusplagene sine som mindre og mestre sin (skole)hverdag og tinnitusplager på en god måte.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

VÅRT TILBUD