HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Utadrettede tjenester

Bilde av elev med elever i bakgrunnenHLF Briskeby har fått tildelt et spesielt ansvar for hørselshemmede elever i videregående opplæring av Utdanningsdirektoratet. Vi samarbeider med Statped (statlig spesialpedagogisk støttesystem for kommuner og fylkeskommuner) om målgruppen. Du kan lese mer om Statped sitt tilbud til hørselshemmede på deres nettsider.

HLF Briskeby har spesialpedagogisk, audiopedagogisk og sosialpedagogisk kompetanse innen fagområdet hørsel. Vår målgruppe er elever med nedsatt hørsel som baserer seg på talespråklig kommunikasjon.

Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Tilrettelagt undervisning for elever med nedsatt hørsel.
  • Spesialpedagogiske tiltak.
  • Hørselsteknisk utstyr.
  • Kommunikasjonsstrategier.
  • Sosiale strategier og psykososiale utfordringer.
  • Faglige utfordringer.

Hørselstap kan medføre vansker i for elever i skolen. Blant annet engelskfaget, pedagogisk tilrettelegging og psykososial situasjon kan være utfordrende.

Vi kjenner utfordringene, men også mulighetene!

Ta kontakt med oss for uforpliktende drøfting, samarbeid eller annet bidrag. Vi bidrar med hørselsfaglig kompetanse og kunnskap.

HLF Briskeby arranger kurs for hørselshemmede elever i videregående opplæring:

Montasje med det Britiske flagg med ordlister

PS! Se vår film «Glem Det!»
Dette er en film om å være hørselshemmet i videregående skole. Den viser hvordan hverdagen kan oppleves for en elev. Det er en lettfattelig, tilgjengelig og effektiv måte å få innsikt i temaet og problemstillingene.

Filmen "Glem det" om å være hørselshemmet i vgs

 

VÅRT TILBUD