Vil du jobbe med hørselshemmede barn i Malawi?

Briskeby videregående skole as søker to audiografer til bistandsprosjekt i Malawi fra februar 2020. Varigheten er 13 måneder.

Vi søker etter to nye audiografer til Malawi, og prosjektets åttende runde, fra februar 2020. Varigheten vil være 13 måneder, dette er inkludert en måneds etterarbeid i hjemlandet.

Briskeby videregående skole as har et samarbeid med Montfort Special Needs Education College i Blantyre i Malawi. Prosjektet dreier seg om utveksling av personell, og kunnskapsoverføring fra fagpersoner til fagmiljø i henholdsvis Norge og Malawi. Briskeby videregående skole AS er eid av HLF. Skolen er tilrettelagt for hørselshemmede og talespråk brukes. Prosjektet er finansiert av Fredskorpset.

Kvalifikasjoner:

  • Alder: under 35 år (etter krav fra Fredskorpset)
  • Utdannet audiograf
  • Ønske om å jobbe med bistandsarbeid i minimum ett år
  • Beherske engelsk godt skriftlig og muntlig
  • Kunne jobbe selvstendig, være tilpasningsdyktig samt kunne ta nye utfordringer
  • Være samarbeidsvillig overfor lokalbefolkningen, skolen man skal arbeide på, og den andre deltakeren

Arbeidsoppgaver:

  • Screene elever – delta i screeningprogram
  • Undervise lærerstudenter
  • Lære bort screening til lærere/annet personell
  • Oppgavene kan variere, og du må være forberedt på å ta svært ulike arbeidsoppgaver.

Bolig, reisekostnader til og fra Malawi pluss nødvendige kostnader dekkes. Lønn på 15 000 kr per måned. Du vil bli ansatt på Briskeby videregående skole as fra februar 2020. Vandelsattest må leveres ved ansettelse.

Ønsker du nærmere informasjon kan du ta kontakt med rektor Berit E. Tollefsen på telefon +47 92 44 56 19 eller e-post berit.elisabeth.tollefsen@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist: 15. august, men søknader vurderes fortløpende.