Tilbud til voksne – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Tilbud til voksne

HLF Briskeby tilbud til voksne

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as leverer kurs, rehabiliterings- og rådgivningstjenester i samarbeid med NAV, Helse Sør-Øst og Statped.

Rehabilitering & Innsøking Kurskalender & Påmelding

OVERSIKT – TILBUD TIL VOKSNE
Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud for mennesker i samarbeid med Spesialisthelse-tjenesten. Krever innsøking gjennom lege eller spesialist.

Tinnitus
Meniere
CI-opererte
Svimmelhet og balanseproblemer

Praktisk informasjon for HSØ-rehabilitering

Praktisk informasjon for HSØ-rehabilitering

Innsøking og skjemaer

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk.

Varighet
• Dagtilbud
• Gruppetilbud med individuelt forløp (tinnitus/meniere)
• Oppholdslengde, 2+1 uke (9-15, fire dager i uken)

Egenandel
Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per januar 2018 er denne på kr 140,- per dag. 

Kurs

Kurstilbud etter avtale med NAV. Direkte påmelding.

• Balansekurs
• Kurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel (tidl. «Behold Jobben»)
Leve med nedsatt hørsel – Kommunikasjon og mestring
• Tinnitusmestring
• Menierekurs
• CI-mestringskurs

Praktisk informasjon for kurs

Påmelding og kurskalender

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk. Kursdeltakere overnatter på hotell i Drammen og blir busset mellom hotell og kurssted.

Varighet
Kursene består av tre samlinger hver på tre dager, utenom CI-kurs som består av to samlinger.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og er tilpasningskurs. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Råd og veiledning

Råd og veiledningstjenster rettet mot ungdom i videregående opplæring, pedagoger og andre fagpersoner i samarbeid med STATPED. Som en del dette tilbudet tilbyr vi også kurs til elever og lærere i videregående opplæring.

• Elevkurs
• Lærerkurs

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller om du har konkrete henvendelser.

 

I tillegg tilbyr vi kurs rettet mot pedagogisk personell, helsepersonell og andre på bestilling (kontakt oss).

 

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD