Yrkesaktiv med nedsatt hørsel – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Husk søknadsfristen (1. februar) til Briskeby vgs!

Yrkesaktiv med nedsatt hørsel

PS! Kurset het tidligere «Behold Jobben». Innholdet og målgruppen er den samme som før.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Sliter du i jobben? Føler du at du ofte mister viktig informasjon?
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Kurset går over 3 x 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6 – 12 mnd

På kurset lærer du om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning. Gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og ny kunnskap vil du kunne finne nye måter å møte utfordringer på.

Temaer på kurset

  • Hvordan forstå sitt eget audiogram
  • Psykososiale utfordringer
  • Kroppslige spenninger og nedsatt hørsel
  • Tiltak og virkemidler i NAV
  • Tekniske hjelpemidler hjemme og på jobben
  • Hvordan skape forståelse hos arbeidsgiver og kollegaer
  • Stressmestring
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Berit Skogli Wiik / 47 97 75 81

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD